גאומטריה ולוחות מחיקים

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הקדמה

המורה יגבש את הכיתה בעזרת משחקי היכרות. יצירת קבוצות מגובשות המורכבות מתלמידים חזקים וחלשים היא תנאי להצלחה במודל נבחרת. בנוסף, רצוי מאד שבכל קבוצה לא יהיו יותר מ-5 תלמידים.

אופן ההפעלה

1- הכיתה תחולק למספר קבוצות בנות 4-5 תלמידים בכל קבוצה.

2- כל קבוצה מקבלת לוח מחיק וטושים.

3- המורה מציג  את נושא השיעור בגאומטריה, כותב את מספרי העמודים הרלוונטיים להסבר הנושא בספר וכן מספר תרגילים הקשורים לאותו נושא.

4- כל קבוצה קוראת את ההסבר בספר.

5- חשוב מאד שתהיה  חלוקת תפקידים ברורה בין חברי הקבוצה. תלמיד אחד קורא את ההסבר או את השאלה, תלמיד אחר משרטט את הבעיה.

6- לאחר דיון קבוצתי תלמיד אחר יכתוב טבלת טענה/נימוק על הלוח המחיק בעזרת חברי הקבוצה ותלמיד נוסף יהיה אחראי על הקשר עם המורה בכיתה.

7- תלמיד יפנה למורה בשם הקבוצה רק כאשר כל הקבוצה איננה מצליחה לפתור את השאלה. אותו תלמיד יקבל הסבר מהמורה, יחזור לקבוצה ויסביר לחברי הקבוצה את פתרון השאלה.

8- המורה עובר בין הקבוצות, מסתכל על הלוחות המחיקים ובודק את הכתיבה הגאומטרית.

9- ישנה אפשרות שתלמיד מקבוצה אחת יעזור לקבוצה אחרת שנתקעה בשאלה.

מסקנות

שיטת ההוראה באמצעות מודל הנבחרת בגאומטריה הניעה תלמידים חלשים להתמודד עם שאלות שונות בתחום הנלמד. ניתן היה לראות שממבחן למבחן שיפרו התלמידים את הכתיבה הגאומטרית ומתוך כך קיבלו ניקוד גבוה יותר בשאלה שעסקה בגאומטריה.

יוצרי הפרקטיקה:

כלים אישיים