הקלדה מהירה

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הקלדה מהירה - עיוורת TOUCH TYPING - BLIND


השנה התחלנו לימוד הוראת הקלדה מהירה (עיוורת) באשכולות.

אנו מאפשרים לכל תלמידי כיתות: ד'- ו' להתנסות בהקלדה ואף להתחרות בהקלדה.

אנו ערים לצורך להיות מעודכנים בלמידה של המאה ה-21 ומודעים לקושי הרב של תלמידים רבים בכתיבה מסודרת על גבי דף.

אלון: המטרות המרכזיות בסדנת טכנולוגיה הן: חשיפה, התנסות, למידה והטמעת טכניקת הקלדה מהירה (עיוורת) במחשב. ההקלדה נעשית בהטרמה לכיתה. כלומר, תלמידי השילוב לומדים לפני יתר התלמידים בכיתה כיצד להשתמש בכלי טכנולוגי מודרני אפקטיבי ופופולארי לכתיבה. בהמשך, תלמידים אלו, המנוסים בהקלדה, משתתפים גם בשיעורי הקלדה עם הכיתה שלהם בחדר מחשבים. תפקידם הופך להיות "שגרירים", המלמדים את חבריהם לספסל הלימודים. בזמן זה המחנכת נעזרת בתלמידי השילוב להוראה ובכך הם הופכים להיות תומכים, ולא נתמכים. כתוצאה מכך מושגת העצמה רבה! המורה כלל אינה זקוקה להוראה פרונטלית ארוכה בתחום זה ומשיגה תוצאות למידה מהירה.

הדס: כמחנכת כיתה ג', לאחר וידוא שהתלמידים מכירים את יסודות הכתיב, התלמידים משתתפים בשיעורי מחשבים. במסגרת שיעורים אלה מתקיימת למידה אגבית של מיומנות הקלדה. כלומר, התלמידים אינם מונחים כיצד להקליד, אלא לומדים זאת באופן אינטואיטיבי ותוך כדי ההתנסות. שלב זה מהווה הטרמה ללמידת השיטה הנ"ל, שתתקיים בהמשך.

פרקטיקה זו נכתבה על ידי משתמש:Idokimalov

כלים אישיים