לוחות טקטונים

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

.על מנת לשדרג את הלימוד הכיתתי השוטף להעלות את רמת הידע של כל הכיתהובעקבות כך שיפור ההישגים.ובנוסף יצירת גיבוש כיתתי 

  נמפה את הכיתה לארבע רמות ידע ולאחר מכן נחלק את הכיתה לקבוצות של עד 4 תלמידים ברמות ידע שונות כאשר

בכל קבוצה יהיה תלמיד מכל רמת ידע.

על הלוח המרכזי המורה יעביר את בסיס הידע עד 10 דקות ולאחר מכן התלמידים יתחלקו לקבוצות ויתרגלו ויעמיקו בחומר כאשר המורה עובר בין הקבוצות ומחזק קבוצה או תלמידים בודדים

לכל קבוצה ינתן לוח מחיק גדול + 3 טושים בצבעים שונים

הלמידה של התלמידים תיעשה בתוך הקבוצה ובין הקבוצות.

כלים אישיים