מטרה PBL

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

'מטרה PBL'

עקרון 1 -מטרה משותפת:
מטרה PBLמטרה חברתית
גרף התקדמותמטרה לימודית
עקרון 2 - לומד מלמד:
מיפוי ידעמיפוי חוזקות
How2MOOCנבחרות מתמטיקהנבחרות יסודי
הנבחרת במיטבה:
תפקיד המורהרוח הנבחרת - עתיד הנבחרת
ראו כלל הפרקטיקות - "הנבחרת בשטח"


תוכן עניינים

[עריכה] הגדרה

מודל הנבחרת ולמידה מבוססת פרויקטים (למ"פ) חולקים בסיס משותף רחב. במודל הנבחרת זוהי המטרה המשותפת ובלמ"פ זהו הפרויקט. במודל הנבחרת כל תלמיד הוא גם מורה ובלמ"פ עובדים בקבוצות כאשר כל אחד מביא לידי ביטוי את החוזקות שלו. ניתן לשלב אלמנטים של מודל הנבחרת בתוך הלמ"פ ולהיפך, שילוב אלמנטים של הלמ"פ בתוך מודל הנבחרת.

[עריכה] פירוט

בהמשך מתוארים מספר עקרונות והתיחסות לגבי שני המודלים:


[עריכה] מטרה משותפת ופרויקט

במודל הנבחרת המטרה המשותפת היא העיקרון המארגן שסביבו בנויה הנבחרת, שממנו נגזרים היעדים ומדדי ההצלחה ושהוא תורם משמעותי להמוטיבציה של חברי הנבחרת. בלמ"פ מטרת הפרויקט מוגדרת בתחילת התהליך והיא זו שגורמת להרתמות ולהנעת התלמידם לשותפות, עשייה ולמידה.

[עריכה] לומד מלמד ועבודה בקבוצות

במודל הנבחרת התלמיד אחראי מעורב ומשתף בתהליכי הלמידה. התלמיד מרגיש את תרומתו הייחודית לתהליך ואת תרומתם של חבריו עבורו ועבור הלמידה. בלמ"פ העבודה נעשית בצוותים. כל חבר בצוות הוא משמעותי ותורם תרומה יחודית לפרויקט.

[עריכה] תפקיד המורה

במודל הנבחרת, המורה הוא המאמן אשר מרשת בין כל תלמידי הכיתה, ובינהם לבין מקורות הידע השונים. בלמ"פ המורה הוא המאמן והמנחה של תלמידיו, הוא מתווך ומדגים והוא חלק ממעגל הלימוד. בשני המודלים המורה הוא אינו מקור הידע היחיד בכיתה, והמעריך היחיד של עבודת תלמידיו,


[עריכה] למידה פרונטלית

בשני המודלים הלמידה הפרונטלית היא שיטת הוראה נוספת על פני מגוון רחב של מתודות. בשני המודלים השיאיפה היא שהלמידה הפרונטלית לא תהיה מתודת הלמידה העיקרית והמשמעותית.

כלים אישיים