מיפוי הבנה

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

צעד אחר צעד
שלבי פרה-למידה:
1 - יצירת נבחרת
2 - גיוס גורמים בקהילה
3 - יצירת מטרה משותפת וגרף התקדמות
4 - בחירת קורס MOOC
שלבי תכנון למידה:
5 - הגדרת תפקידים ומיפוי חוזקות
6 - תכנון למידה בקבוצות
שלבי למידת קורס ה-MOOC:
7 - כיתה הפוכה/שיעור הפוך
8 - מיפוי הבנה
9 - לומד מלמד
10- הערכה - Quiz


מיפוי הבנה וידע הוא השלב השמיני במודל How2MOOC - למידה של קורסי MOOC על פי מודל הנבחרת.


לאחר הלמידה העצמאית בבית, על פי כיתה הפוכה, טרם נפגש שוב עם התלמידים, עלינו לדעת עד כמה הבינו התלמידים את הנלמד. מיפוי זה יעזור לנבחרת להתחלק לזוגות או קבוצות לימוד של "לומד-מלמד" בכיתה. ישנן מספר פרקטיקות למדידת ההבנה והידע. המשותף להן הוא קבלת מיפוי כיתתי, שמי, על רמת ההבנה של כל תלמיד לגבי כל אחד מהנושאים שנלמדו במודולה, יכולתו ללמד את חבריו או רצונו ללמוד מהם.

פה תוכלו לראות פרקטיקות רבות שפיתחו מורים מהשטח ליצירת מיפוי הבנה וידע

המיפוי משמש את הנבחרת כבסיס ללמידה במפגש הכיתתי שבועי: לומד ומלמד

בשלב ראשון של חיי הנבחרת, אנחנו ממליצים כי רק המורה יקבל את קובץ התגובות, כדי למנוע מצבים שבהם תלמידי מתביישים להודות שאינם מבינים את החומר. המוקסטר מנתח את תוצאות המיפוי וכך יכול לראות מי מהתלמידים יכול ללמד ובאלו נושאים וכן מי מהתלמידים זקוק לעזרה או לחזרה נוספת. בשלבים מתקדמים של הנבחרת, כאשר רמת האמון בין התלמידים גבוהה, התלמידים יוכלו בעצמם לנתח את מיפוי ההבנה והידע ולתכנן יחד עם המורה או אף בעצמם את מפגש הלמידה בכיתה- "לומד מלמד". כך הם יוכלו לבטא אחריות גדולה יותר על תהליך הלמידה שלהם.

פורטל How2MOOC
למידת MOOC במודל הנבחרת.
כלים אישיים