מפה כיתתית של מיומנויות

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
"מפה כיתתית של מיומנות"
 נכתבת לאחר שנעשה מיפוי מיומנות אישי (מיומנויות הנדרשות להשגת המטרה).

תוצר פרקטיקה זו היא מפה כיתתית של כל התלמידים והמיומנויות שלהם בתחום הדעת, בתחום החברתי ובתחום ההתנהגותי.

[עריכה] דרך פעולה

  1. שלב ראשון, ראה פרקטיקת: מיפוי מיומנויות אישי.
  2. כל הכיתה חושבת ביחד כיצד כולם יכולים לעזור לכולם להתקדם מול המטרה שהציבו.
  3. ניתן לעשות פילוח לפי ילד או לפי מיומנות ולפיה להחליט איזו מהלך של רשת למידה בונים בכיתה בעקבות המיפוי


[עריכה] ראה גם


כלים אישיים