נבחרות בסלון

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מפגש נבחרות בסלון הוא פרקטיקה בהשתלמות מורים על פי מודל הנבחרת.

[עריכה] הגדרה

במסגרת השתלמויות מורים ליצירת נבחרת כיתתית, נהוגה פרקטיקה הקרויה נבחרות בסלון, בה נפגשים מורים בתאריך ובשעה הנתונים לבחירתם. במפגש מלווה על ידי פרוטוקול נתון וללא מנחה נוכח. נבחרות בסלון החלו לפעול בשנה"ל תשע"ז, בנבחרות מתמטיקה בתוכנית How2MOOC.

[עריכה] רציונל

במודל הנבחרת, התלמידים אחראיים על תהליך הלמידה. הם פעילים, יוזמים ומקדמים את הלמידה של עצמם ושל חבריהם. כפי שהמורה בכיתה מעביר את האחריות ללמידה אל התלמידים, אך בהכשרת מורים, המנחה מעביר את האחריות ללמידה אל המורים. יש לקבוצה מטרה משותפת, וכל משתתף מקבל תפקיד המהותי להצלחת הנבחרת כולה. כאשר המורים חווים את הנבחרת שלהם, ניתן בקלות יותר לייצר נבחרת בכיתה כשהמורים מבינים את הלך הרוח של התלמידים המשתתפים בנבחרת.

[עריכה] מהלך המפגש

מפגש נבחרת בסלון האידיאלי, כולל:

  1. יצירת מטרה משותפת, תוצר אחיד שעל הנבחרת להפיק.
  2. כל משתתף לוקח על עצמו תפקיד הנובע בכשרונותיו ומייחודיותו.
  3. המשתתפים מקדישים זמן למפגש אישי ולהעמקת ההיכרות בינהם.
  4. הנבחרת מקיימת הקנייה, בין אם באמצעות, למידה שיתופית, כיתה הפוכה ובין אם על ידי מומחה תוכן הנוכח בקבוצה.
  5. המשתתפים מייצרים מיפוי הבנה וידע של הנלמד.
  6. לאור מיפוי הידע, המשתתפים מקיימים "לומד מלמד", כי כל תלמיד הוא גם מורה.
כלים אישיים