רכז קבוצה

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

[עריכה] הקדמה ורקע

השנה נחשפתי לשיטת הוראת שיעורי מתמטיקה, בתוכנית "נבחרות מתמטיקה" של ערי חינוך תוך כדי החשיפה והצגת הרציונל של תכנית "נבחרות מתמטיקה" אשר עיקרה הוא שהתלמידים לומדים בקבוצות, עבודת רשת, תלמיד עוזר ומלמד את חברו. לאחר הקניית הנושא ע"י המורה, התלמידים לומדים יחדיו בקבוצות את הנושא הנלמד, הן על ידי תרגול, או על ידי חקירת הנושא, או בצפייה באינטרנט בשיעורים אינטרנטיים ועוד. וכמובן ישנם בחנים, מבחנים אישיים, ומבחנים קבוצתיים – שעליהם אפשר לקרוא פה - הערכה משותפת.

[עריכה] כיצד זה עובד בכיתתי?:

הכיתה ז בנים ממ"ד חטיבת ביניים חדשה שאמורה לצמוח לתיכון חדש בירושלים. תלמידי הכיתה יושבים בחמש קבוצות קבועות לזמן קצוב של חודשיים. אחר כך חברי הקבוצה משתנים על פי הגרלת שמותיהם לקבוצות חדשות במטרה להכיר זה את זה טוב יותר בפן האישי והחברתי. לכל קבוצה יש שם, על שם מתמטיקאי מהעבר, קבוצת פיתגורס, קבוצת פיבונאצ'י וכדו'. המטרה ביצירת שם, הוא לייצר רוח הנבחרת, כדי שתיווצר ערבות הדדית ומשם התלמידים יישמו את לומד מלמד. לכל קבוצה יש רכז קבוצה שתפקידיו לוודא שכל חברי הקבוצה עובדים, לחלק את המשימות בין החברים בקבוצה, לחלק ולהחזיר את הכרטיסיות ועוד. בסוף כל שיעור אני מחלק מדבקות ( על לוח בקיר) לקבוצות שעובדות יפה ובדרך ארץ.

[עריכה] מהלך השיעור:

אני עושה הקנייה של הנושא במשך 15- 10 דקות, לא יותר. התלמידים מתרגלים את הנושא בקבוצות הן בחקר הנושא הנלמד או בפתרון תרגילים. עם הזמן, התלמידים כבר מיומנים ומחלקים ביניהם את המשימות או את כמות התרגילים, מי שמתקשה שואל ונעזר בחבריו וכך בעצם הם מיישמים את שיטת הנבחרות עבודה בצוות. הערה : לתלמידים אין ספרים, הם לומדים עם טאבלט - הספר דיגיטלי.

[עריכה] הערכה

הערכה נעשית גם בממד האישי וגם בממד הקבוצתי ראה הערכה משותפת

[עריכה] ראה גם

קבוצות משתנות

[עריכה] ליצירת קשר:

יהודה אביטבול חטיבת ביניים אורט פלך בנים - ירושלים Hedo70@walla.com

כלים אישיים