רמזור ללמידה מטעויות

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הרמזור ללמידה מטעויות
החזרת מבחנים ומעבר עם הכיתה על שאלות שבהן באופן הבא:
תלמיד שהצליח בשאלה – מדביק מדבקה ירוקה ליד השאלה
תלמיד שהצליח באופן חלקי – מדביק מדבקה צהובה ליד השאלה
תלמיד שלא הצליח כלל או ברובה – מדביק מדבקה אדומה ליד השאלה

התלמידים מתחלקים לקבוצות או שהמורה מחלקת, כאשר בכל קבוצה יש מכל הצבעים.
עוברים על כל השאלות בקבוצות וכל תלמיד מגיש בסוף השיעור תיקון מבחן. לאחר שכל תלמידי הקבוצה הגישו תיקון, הם מקבלים בונוס על הציון של המבחן, כולל תלמידים שהצליחו מראש.
המטרה הכיתתית היא שכל התלמידים יגישו תיקון יקבלו בונוס.
בנוסף, כל קבוצה צריכה לבחור שאלה או שתיים מהמבחן, בהתאם לזמן, שבה היתה טעות לחלק מהילדים ולהסביר בכתב ממה נובעת הטעות.

ארכו: נבחרת כפר סבא- תשע"ז 

עדכון לאחר יישום-לורה

בכיתתי אני בחרתי ליישם אתהפעילות לא על  מבחן אלא על דך חזרה לפני המבחן.

נתתי לתלמידים את התשובות לדף והם סימנו לעצמם את הצבעים. הם התחלקו לקבוצות בצמם ועברו על כלל השאלות. אני כן בדקתי לראות שבכל קבוצה יש תלמיד אחד לפחות שהצליח ברוב השאלות ותלמידשיותר קשה לו. התלמידים שהצליחו לעבור על כל הדף קיבלו בונוס.

כלים אישיים