תיקון מבחן בקבוצה

מתוך Educationteam

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כחלק ממטלות ההשתלמות נפגשו 3 פעמים בקבוצות קטנות, כל פעם בסלון של אחת מהמשתלמות.

במפגש השני העלו רעיונות למתודות אפקטיביות בעבודת הנבחרת.

הצענו רעיון לעריכת תיקון מבחן בקבוצות. 

התלמידים מקבלים את המבחן בסוף השיעור ועוברים עליו בבית. בשיעור לאחר מכן התלמידים עוברים על המבחן בקבוצות.

העבודה נעשית באופן הבא: כל תלמיד בוחר שאלה שהוא הצליח ושאלה שלא הצליח. בודקים בקבוצה האם יש שאלה שחלק הצליחו וחלק לא הצליחו ומהשאלות האלו מתחילים. התלמיד שלא הצליח משתף בדרך שלו ושאר התלמידים בוחנים מה היתה השגיאה ואיך אפשר לתקן אותה או להימנע ממנה.

שאלה שהרבה ילדים הצליחו - עוברים על דרכים שונות לפתרון אם יש.

שאלה שאף אחד לא הצליח - לאחר שמסיימים את הסבב בקבוצות אפשר להיעזר בתלמידים בקבוצות אחרות.

תיקון מבחן בצורה כזו גורם לכך שהילדים אקטיבים גם בתיקון המבחן בכיתה. הם נחשפים לטעויות ושגיאות של תלמידים וגם להחשף לדרכים שונות לפתרון. 

אפשר לעשות מיפוי של הכיתה - להתחיל עם סימון שאלות שהרבה ילדים טעו בהן וכל פעם שקבוצה מסיימת לעבור על שאלה שחבריה לא הצליחו להדביק ליד שאלה זו מדבקה ירוקה.

כלים אישיים