לומד מלמד

מתוך Educationteam

גרסה מתאריך 11:49, 24 בינואר 2017 מאת מאיר (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה הנוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
עקרון 1 -מטרה משותפת:
מטרה PBLמטרה חברתית
גרף התקדמותמטרה לימודית
עקרון 2 - לומד מלמד:
מיפוי ידעמיפוי חוזקות
How2MOOCנבחרות מתמטיקהנבחרות יסודי
הנבחרת במיטבה:
תפקיד המורהרוח הנבחרת - עתיד הנבחרת
ראו כלל הפרקטיקות - "הנבחרת בשטח"

לומד מלמד היא אחד משני עקרונות הנבחרת

למידה מתקיימת כאשר התלמיד אחראי מעורב ומשתף בתהליכי הלמידה.

למידה הופכת למשמעותית כאשר התלמיד מרגיש את תרומתו הייחודית לתהליך ואת תרומתם של חבריו עבורו ועבור הלמידה.

תהליך שאנו רוצים שהתלמיד יעבור - ממשמעות למומחיות ממעורבות לערבות הדדית מאחריות אישית לאחריות קבוצתית

מה צריך לקרות בכיתה כדי שנדע שכולם לומדים ומלמדים?

משמעות אישית וקבוצתית עד כמה הנעשה בכיתה רלוונטי לחיי התלמידים. האם מורגש חסרונו של כל ילד בכיתה בהעדרו. עד כמה התלמידים מרגישים משפיעים על אופי והתקדמות הלמידה עד כמה התלמידים רוצים להיות חלק מהנעשה בכיתה.

2. מעורבות התלמידים בלמידה: עמדה פעילה ביחס לידע ולתהליך הבאה לידי ביטוי ב: יוזמות ללמידה ועשייה שאלת שאלות ערעור על ידע קיים חיבור לידע נוסף מודעות לשלבי הלמידה. התמדה פעילה לאורך התהליך.

ניהול למידה עצמאי מידת ההתמצאות של התלמיד בתכנית ומטרות הלמידה עד כמה יכולים התלמידים להגדיר את מקומם בתהליך הלמידה. ברפלקציה תהיה עדות לכך שהתלמיד מזהה את חוזקותיו (בהקשר למטרות ותהליך הלמידה) אוטונומיה: עד כמה קיימות אפשרויות בחירה בתהליך הלמידה. ריבוי יישומים: כמה סוגי פעילות במגוון ביטויים קיימים בכיתה ביחידת סטינג ועיצוב המרחב עד כמה ועם מי המרחב מאפשר מפגש, קשר עין, הקשבה וביטוי נינוח. דינמיות - כמה שינויי מבנה מתרחשים בזמן הלמידה כמה זוגות עיניים התלמיד רואה

רשתיות וקשרי למידה: עד כמה קיימות אינטראקציות בין אישיות האם קיימת נכונות לעזור ולהיעזר. האם מתקיים שיח רלוונטי.. האם נוכחת ראיית מקומו וצרכיו של האחר והתייחסות מותאמת לכך.

לומד מלמד במודל How2MOOC

SBL למידה מבוססת חוזקות עד כמה קיימת מודעות של התלמידים והמורה למגוון החוזקות בכיתה. עד כמה מתקיים שימוש בחוזקות התלמידים והמורה בתהליך הלמידה. האם מתקיים שימוש דינאמי בתפקידים מגוונים בלמידה השיתופית. עד כמה נוצרים פרוייקטים, יזמות ותהליכי למידה מבוססי חוזקות.

שאלות בסיס כמה אני מרגיש שלמדתי בקבוצה? כמה ומה תרמתי לקבוצה? כמה הקבוצה למדה? איך התנהלה הקבוצה?


משמעות, אחריות , שיתופיות

כמותני: מעורבות תלמידים בלמידה: אקטיביות בנוגע להשגת הידע או התהליך, שאלת שאלות, קבלה ונתינת עזרה, מודעות לשלבי הלמידה, פעלתנות . ניהול עצמי: מידת ההתמצאות בתכנית הלמידה, במטרות, ביעדים, תיאור והגדרת התהליך, מיפוי מקומו של התלמיד בתהליך הלמידה ומקומה של הקבוצה.פרלמנט כיתתי רשתיות וקשרי למידה: נכונות לעזור ולהעזר, שיח רלוונטי, אוטונומיה: יצירת אפשרויות בחירה בתהליך הלמידה. עיצוב המרחב: עד כמה המרחב מאפשר מפגש, קשר עין, הקשבה וביטוי נינוח. דינאמיות: כמה אירועי שינוי מבני התרחשו ביחידת זמן. מקום סוגי פעילות במגוון ביטויים קיימים בכיתה? עד כמה יודעים התלמידים להגדיר את מקומם בתהליך?

[עריכה] ראה גם

פרקטיקות לומד מלמד

כלים אישיים